AVG Privacybeleid | BHV-4-YOU

Opleidingsinstituut BHV-4-YOU verwerkt persoonsgegevens van cursisten die een BHV
(gerelateerde) cursus willen volgen. Dit doen we op een behoorlijke, rechtmatige en
transparante wijze, vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met dit privacy statement wil BHV-4-YOU u informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen
Wij verzamelen de volgende gegevens van onze cursisten: voornaam, achternaam, geboortedatum,
contactgegevens, werkgever, resultaten/uitslagen van online toetsen en certificaat.
Gegevens werkgever: naam, adres, contactgegevens en betaalgegevens.

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
Om onze cursisten van certificering en facturering te voorzien, verzamelen we de gegevens om deze
correct te leveren aan onze cursisten en opdrachtgevers. Daarnaast gebruiken we deze gegevens
voor het maken van presentielijsten die we gebruiken tijdens de cursus, voor het herinneren van
cursisten wanneer de certificering van de cursist verloopt, of is verlopen en voor het aanbieden van
ons online lesmateriaal. Uw persoonsgegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

Met wie we uw persoonsgegevens delen
De persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor de werknemers van BHV-4-YOU voor wie het noodzakelijk
is bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met
derden als dit noodzakelijk is voor een passende dienstverlening. Dit geldt voor het internetbureau
waarmee we samenwerken voor onze website en online dienstverlening, het certificeringsbureau
NIKTA, het Oranje Kruis en het bedrijf Securicard voor wie de informatie noodzakelijk is om te
voldoen aan de certificering van cursisten.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens
U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Niet alle rechten gelden voor
iedereen en kunnen per persoon verschillen. Een overzicht van uw rechten:

• Recht op inzage: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
• Recht op wijzigen: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen.
• Recht op wissen: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
• Recht op ontvangen van uw geregistreerde gegevens: u heeft het recht om uw    
  persoonsgegevens digitaal te ontvangen die bij ons geregistreerd staan.
• Recht om een klacht in te dienen/bezwaar te maken: u kunt bij ons bezwaar   
  maken als u vindt dat wij op een oncorrecte manier met uw persoonsgegevens  
  omgaan, of uw persoonsgegevens ten onrechte hebben verzameld.

Wat wij doen om uw persoonsgegevens te beschermen
Op onze website maken we gebruik van een SSL certificaat om deze goed te beveiligen. Onze website
en software die uw gegevens verzamelen worden up to date gehouden en onderhouden door een
professioneel internetbureau. De persoonsgegevens worden verwerkt door betrouwbare bedrijven/software.
Deze technische en organisatorische maatregelen worden ook door eventuele derden toegepast.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren
We bewaren certificaten zolang deze geldig zijn. Uw persoonsgegevens bewaren we tot 2 jaar na het verlopen
van het certificaat. Dit doen we uitsluitend om cursisten/opdrachtgevers te herinneren om zich, na het
verlopen van het certificaat, opnieuw te certificeren. Facturatiegegevens van personen en/of
bedrijven/opdrachtgevers worden, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard.  
Hierbij worden de persoonsgegevens (na 2 jaar) verwijderd tenzij deze onderdeel zijn van de facturatie gegevens.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@bhv-4-you.nl.

Scroll naar boven